Bewindvoering

Een bewindvoerder houdt de teugels in handen. Hij of zij neemt de financiële huishouding volledig over, om zo alle betrokkenen weer in rustig en stabiel vaarwater te krijgen. Zonder schulden, zonder dreiging van deurwaarders en zonder rekeningstress.

Wat is bewind?

Bewindvoering is een ingrijpend middel dat door de rechter moet worden toegewezen. Daarom vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. Hierin kan de betrokkene, eventueel samen met een mantelzorger of belangenbehartiger, vertellen waar deze vastloopt en wat het doel is.
De bewindvoerder kan dan vertellen over de werkwijze, over de impact van bewindvoering op de lange termijn en over wat er van de cliënt wordt verwacht tijdens het bewind.

Ruimte creëren om te leven.

Voor wie is bewind bedoeld?

Bewindvoering is een zwaar middel en niet voor iedereen de beste oplossing. Er zijn ook andere mogelijkheden die zonder tussenkomst van de rechter kunnen worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan budgetbeheer.

Bewind is bedoeld voor mensen die:

  • (problematische) schulden hebben
  • niet meer in staat zijn om zelfstandig overzicht te houden
  • een verstandelijke beperking hebben
  • aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel hebben
  • om een andere reden tijdelijk of permanent hun eigen financiën niet kunnen beheren


Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op via het contactformulier.


Meer informatie