Mentorschap

Mentorschap draait om passende zorg, bekeken vanuit de betrokkene: met persoonlijke begeleiding en aandacht voor levensgenot, respect en vertrouwen.

Wat is mentorschap?

Ouderen of hulpbehoevenden die permanente zorg nodig hebben, zijn niet altijd meer in staat om hun eigen belangen te behartigen. In die gevallen kan er via de rechtbank er een mentor worden aangesteld. Deze waarborgt dat er adequate zorg wordt verleend. De mentor vertegenwoordigt de betrokkene op alle vlakken van zorg en onderhoudt contact met hulpverlenende en ondersteunende instanties: van thuiszorg, mantelzorg, ergotherapeut, huisarts en verzorgingstehuis tot geriater, specialist, ziekenhuis en recreatiebuddy.
Mentorschap kan verschillende vormen hebben, afhankelijk van de wensen en behoeften van de betrokkene. Voor de een is dat zo lang mogelijk thuis blijven functioneren; voor de ander gaat het om het organiseren van stimulerende activiteiten of het faciliteren van hobby's en behoeften.

Streven naar eigenwaarde en levensgenot in een lastige periode in het leven.

Familie moet familie blijven

Een belangrijk bijeffect van professioneel mentorschap is dat familieleden worden ontlast. Ze kunnen op die manier een normale band met hun geliefden onderhouden, zonder de stress, druk en verantwoordelijkheid die mentorschap met zich meebrengt. De professionele mentor is aanspreekpunt voor alle zorginstanties.

Voor wie is mentorschap bedoeld?

Zorginstellingen eisen tegenwoordig dat er een mentor wordt aangewezen, maar ook voor mensen in een thuissituatie kan het een oplossing zijn om de omgeving te ontlasten.

Mentorschap is geschikt voor:

  • ouderen die niet meer in staat zijn om zelfstandig hun zorg te regelen
  • mensen met een fysieke of geestelijke beperking
  • mensen die om een andere reden tijdelijk of permanent hun eigen zorg niet kunnen organiseren


Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op via het contactformulier.


Meer informatie