Budgetbeheer

Een budgetbeheerder creëert rust door de financiële huishouding weer op orde te brengen, zonder tussenkomst van de rechter en in samenspraak met de cliënt.

Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer lijkt in veel aspecten op bewindvoering. Het verschil is dat gewerkt wordt op basis van een volmacht, zonder tussenkomst van de rechtbank. Het grootste voordeel is dat de volledige financiële huishouding wordt overgenomen door iemand met veel ervaring en een objectieve kijk op de zaak.
Budgetbeheer wordt veelal toegepast om rust te creëren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de financiële toekomstplanning en het opbouwen van een calamiteitenbudget.

Objectiviteit bij het nemen van financiële beslissingen.

Hoewel budgetbeheer een minder ingrijpend middel is dan bewind, is de impact op het dagelijks leven nog altijd groot. Daarom vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. Hierin kan de betrokkene, eventueel samen met een mantelzorger of belangenbehartiger, vertellen waar deze vastloopt en wat het doel is.
De budgetbeheerder kan op zijn beurt vertellen over de werkwijze, over de impact van budgetbeheer op de lange termijn en over wat er van de betrokkene wordt verwacht.

Voor wie is budgetbeheer?

Budgetbeheer kan de ideale oplossing zijn als er geen noodzaak is voor bewind, maar er wel langdurige financiële problemen zijn. Daarnaast kan het als overbruggingsmiddel dienen in de aanloopperiode naar een feitelijk bewind of voor toelating tot de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen).

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen zonder (problematische) schulden die:

  • niet meer in staat zijn om zelfstandig overzicht te houden
  • aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel hebben
  • om een andere reden tijdelijk of permanent hun eigen financiën niet kunnen beheren


Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op via het contactformulier.


Meer informatie